Kontakt

Adresse: Rubinstein Taybi Syndrom
Haresvingen 15
3320 Vestfossen

Leder: Ole Arne Kristiansen

Telefon:907 30 170

Likemenn

Ole Arne Kristiansen

Jon Søbakken

Anders Elvekrok

Torbjørn Merkesdal

Bjørn Løvik

Bente M Hjellsand

Likepersonskontakttjenestetelefon

Marit Smith- Jacobsen

450 36 214

Oddvar Wersland

413 04 020

Telefontid er mellom 18.00-20.00

Tilbakemelding